Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája

ÖKO munkaterv

2023-2024

­­

Összeállította:

Szauer Viktória

Dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna

Domjánné Dodonka Zita                   Feketéné Geiger Bernadett

   Tagintézmény-vezető                      Munkaközösség vezető

ÖKO iskola program

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolájának szemléletében és pedagógiai munkájában fontos szerepet játszik a környezettudatosság kiemelése, az ÖKO, a fenntarthatóság fontossága. Ezek az alapelvek rendszeresen megjelennek a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon is.  Régi hagyomány nálunk a papírgyűjtés, az elem-, elektromos hulladék- és PET palackgyűjtés is, habár a megváltozott gazdasági hozzáállás sajnos ezt nem minden esetben segíti (hiszen évek óta nem kapunk anyagi juttatásokat a PET palack gyűjtéséért). Bizonyítva a saját elhivatottságunkat, mi töretlen lelkesedéssel gyűjtjük azokat.  

Szem előtt tartjuk a fenntarthatóság fogalmának megismertetését, a környezettudatos gondolkodást, az egészséges életmód kialakítását. Ebben nemcsak a kollégák, hanem az iskola összes dolgozója, a szülők és a város önkormányzata is segítségünkre van.

A gyermekek környezettudatos polgárokká nevelését egyik kiemelt feladatunknak tartjuk. Fontos ennek elérésében, hogy a közös célokat együtt határozzuk meg, egyeztessünk és szervezzük meg. A már évek óta jól működő „Tartsuk tisztán környezetünk!” projektet a diákok nagy izgalommal várják. A faliújság mindig tükrözi az éppen aktuális felhívásokat.

MUNKATERV

FeladatFelelősHatáridőMegjegyzés
ÖKO munkaterv összeállításaSzauer Viktória, Dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna2023. szeptember 15. 
Balesetvédelmi oktatás megszervezése a dolgozók részéreDomjánné Dodonka Zita- intézményi szervezés2023. szeptember 16-ig. 
Balesetvédelmi oktatás megszervezése a diákoknakosztályfőnökök2023. szeptember 01. 
FaültetésAz érintett osztályok osztályfőnökeőszi ill. tavaszi időszak 
ÖKO munkaterv egyeztetése a DÖK, és a munkaközösség vezetőjévelHorváth Réka, Szauer Viktória, Dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna2023. szeptembe16. 
Őszi papírgyűjtésOsztályfőnökök2023. szeptember 28. 
SportnapTestnevelést tanítók2023. szeptember 29. 
„Tökös”- napSzauer Viktória, Dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna2023. október 6. 
Szüreti felvonulás  Osztályfőnökök2023. október 14. 
Szüreti bál  SZMK2023. október 07. 
Iskolai kiskertünk rendbetétele, fűszernövények, hagymás növényekTechnika tanárok2023. ősz, tavasz. 
Adventi készülődés az újrahasznosítás jegyébenOsztályfőnökök2023. november –december 
Gesztenye- és levélgyűjtés az újrahasznosítás jegyébenAlsós osztályfőnökök2023. október- november 
„Cipősdoboz” adománygyűjtésOsztályfőnökök2023. november 
Karácsonyi díszek készítése az újrahasznosítás jegyébenTechnika és rajz tanárok2023. december 
Luca búza ültetése4. osztály2023. december 
Farsangi mulatozás a környezettudatosság jegyében, dobozból készült robotok kiállítása egyéni – és csoportmunkábanFelsős osztályfőnökök2023. február 16. 
Víz világnapja- a vízivás népszerűsítéseOsztályfőnökök2023. március 21. 
Tavaszi papírgyűjtésOsztályfőnökök2023. április 
A Föld világnapjaOsztályfőnökök2023. április 22. 
KerékpártúraGoldberger Marcell, Schmidt Lóránd2023. május 31. 
Szent- István projektnap: rajzpályázatOsztályfőnökök2023. június 14. 
Végzősök búcsúztatása, ballagás megszervezése7. osztály és osztályfőnökük2023. június 22. 

Állandó rendezvényeink az újrahasznosítás és környezettudatosság jegyében:

FeladatFelelősHatáridőMegjegyzés
Elektromos hulladékgyűjtés     folyamatos 
PapírgyűjtésOsztályfőnökökőszi- tavaszi 
Az ÖKO csoport munkájáról félévi beszámoló készítéseSzauer Viktória, Dr. Krenczné Zocskár Zsuzsannafélévkor 
Netfit mérés értékeléseTestnevelést tanítókfolyamatos 
Szent István nap megszervezéseOsztályfőnökök2023. június 14. 
Madáretetők készítése és kihelyezéseTechnikát tanítóktél és tavasz 
Az ÖKO munkacsoport beszámolója a nevelőtestületi értekezleten június 
Az állatok világnapjaSzauer Viktória2023. október 11. 
A magyar nyelv napjaMagyar tanárok2023. november 13. 
A magyar kultúra napjaOsztályfőnökök2023. január 23. 
A víz világnapjaOsztályfőnökök2023. március 12. 
A madarak és fák napjaKörnyezetet, természettudományt és biológiát tanítók2023. május 16. 
Gyermekkönyvek nemzetközi napjaMagyar tanárok2023. április 02. 
A költészet napjaMagyar tanárok2023. április 13. 
A Föld napjaKörnyezetet, természettudományt és biológiát tanítók2023. április 22. 
Kerékpártúra szervezéseOsztályfőnökökfolyamatos 

FOLYAMATOS PROGRAMOK

ÖKO faliújság készítéseOsztályfőnökökfolyamatos
Szép iskolai környezet kialakításaOsztályfőnökök, szaktanárokfolyamatos
Osztálytermek és folyosók virágosításaOsztályfőnökökfolyamatos
Pályázatfigyelés Új lehetőségek, továbbképzések, programok figyeléseExnerné Pintér Nikolettafolyamatos

Sárbogárd, 2023. szeptember 16.