Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

2023/2024-es tanév

Készítette:                                                     Jóváhagyta:

Horváth Réka                                Domjánné Dodonka Zita

 DÖK-elnök                                   tagintézmény-vezető                           

Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet.

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük. Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön, elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában.

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.

Házirendünket minden tanév elején felülvizsgáljuk.

Szeptemberben, januárban és júniusban diákgyűlést tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a diáktanács munkájáról, az éves programról, beszámolunk az eltelt időszak eseményeiről, illetve az előttünk álló feladatokról.

Célunk:

– A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.

– Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnöki munkaközösséget.

– Az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani iskolánk ÖKO csoportjával. Az együttműködésünk akkor lesz sikeres, ha a környezetvédelmi, takarítási, egészséges életmódra nevelő rendezvényeken minél több diák vesz részt.

Az ÖKO munkatervet szem előtt tartva határozzuk meg az éves feladatainkat, bekapcsolódva iskolánk környezetnevelési programjába.

– Részt kívánunk vállalni a projektek és a témahetek lebonyolításában, akár önálló programokkal is.

– Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek programjainak közös tervezése.

A diákönkormányzat működési területei, feladatai:

1./      A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az iskolaközösségben.

2./      A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornái:

– az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése /DÖK, versenyek stb./

– a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával

– rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá a helyi újságokban az aktualitásoknak megfelelően: diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai életről, élménybeszámolók

– osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba

3./      A társadalmilag hasznos munkák irányítása:

– papírgyűjtés évente kétszer: ősszel és tavasszal

 – hasznos elem gyűjtése folyamatosan

 – hulladékgyűjtés akciószerűen – „Te szedd!”

4./      Kulturális rendezvények segítése:

– iskolai ünnepélyek, rendezvények

– kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése

 – Diáknap

 – Iskolai projektekben való részvétel

5. /     ÖKO programok segítése

 – virágültetés, szépítés, madáretetés

 – ÖKO témahét

 6./     Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása

 7./     Egyéb tevékenységeink:

– versenyek (tanulmányi, sport) lebonyolításában való részvétel

– közös programok iskolán kívüli szervezőkkel

– kapcsolat a helyi újsággal

DÖK státuszok:

  • elnökhelyettes

feladatai: az elnök helyettesítése, egyes iskolai programok bevezetése

  • tanulmányifelelős

feladatai: osztályfőnökökkel való kapcsolattartás, legtöbb ötöst és javított diák kihirdetése

  • kulturális felelős

feladatai: igényfelmérés a diákok körében, illetve programok keresése, hirdetése, faliújság aktualitása, gyermekek aktivizálása a különböző iskolai rendezvényekre

  • sportfelelős

feladatai: ötletek keresése a gyerekekkel, versenyek lebonyolítása, segítése, eredmények lebonyolítása

  • érdekképviselő

feladatai: diákok problémáinak felmérése, összeírása, közvetítése, diákok kötelezettségeinek és jogainak ismertetése


Delegált tagok:

1.o. Hajdú Hanna, Lakhan Maja
2.o. Csányi Panka Zselyke, Csányi Nóra Bella
3.o. Reng Kitti, Németh Nikolett
4.o. Erlich Hanna Luca, Kaszás Karina
5.o. Tóth Botond, Rostás Andzseló
6.o. Borjus Mirella, Paudics Rikárdó
7.o. Borjus Petra Katalin, Pálinkás Larissza
8.o. Varga Dzsenifer, Horváth Boglárka