Iskolánk pedagógiai hitvallása

Jelenleg 106 gyermek jár iskolánkba. Az intézmény megfelelő számú tanteremmel rendelkezik, a tornatermünk nem túl korszerű, de az oktatás céljainak megfelel. Jövőbeli terveink egyike, hogy támogatásokból, pályázaton nyert pénzekkel felújítjuk, korszerűsítjük azt. Informatika szaktantermünk 2010 és 2011 között közel 34 millió forint támogatást nyert az Új Magyarország fejlesztési terv segítségével. (1. melléklet) Ezzel a finanszírozással vált teljesen modernné, új gépekkel és eszközökkel gazdagodva. Az alsós és felsős folyosón is található három darab fejlesztőszoba, amelynek kihasználtsága maximális. Rendbehozatalát jómagam kezdeményeztem és vittem véghez a kollégák segítségével, néhány évvel ezelőtt.

Alkalmazotti közösségünk 11 fő pedagógust számlál, 2 NOKS kolléga segíti hétköznapjainkat és több utazópedagógus is jön hozzánk hetente 2-3 alkalommal. Akad közöttünk olyan, aki több diplomával rendelkezik, és van három ped. II. besorolású kollégánk is. A tanáriban többnyire barátságos hangulat uralkodik.  Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az önképző tanfolyamokra és továbbképzésekre való jelentkezés folyamatos. Szakos ellátottságunk ebben a tanévben alacsonyabb százalékon van, mint az előző években. Mindennapi munkánkat segíti még egy fő iskolatitkár, egy fő karbantartó és két fő takarító személyzet is.

2015-ben – közreműködésemmel – elnyertük az ÖKO iskola címet (2. melléklet). 2024-ben az újrapályázók között is szerepelni fogunk. Cél, hogy három év múlva elnyerjük az Örökös ÖKO Iskola címet. Iskolánk Pedagógiai Programjához illően nagy hangsúlyt fektetek a PET palack, az elemek és egyéb elektronikai hulladékok gyűjtésére és szakszerű elszállítmányozásuk megszervezésére.

Mivel iskolánk létszáma évek óta 100 fő körül mozog, az iskolai munka során könnyen, őszinte természetességgel alakult ki a teljes bizalom a diákok és tanáraik között. Név szerint mindenkit ismerünk; tudunk a gyerekek „otthoni életéről” is, ami nagyban segíti az építő nevelést. Tanintézményünk családias jellegére nagyon büszkék vagyunk, és féltve őrizzük. Olyan életteret jelent ez számunkra, pedagógusokra nézve is, hogy örömmel és lelkesen jövünk nap mint nap a munkahelyünkre, ahol képesek vagyunk „munka” közben töltekezni. Összegezve megfogalmazhatom, hogy valódi célunk az általános iskolában az, hogy az oktatást eszközként használva optimális hangsúlyt kapjon a személyre szóló nevelés. Nálunk ehhez a tevékenységhez a feltételek adottak. 

Szülői munkaközösségünkkel való kapcsolatunk kiváló. Bizonyítéka ennek, hogy szinte valamennyi iskolai rendezvény lebonyolításában szívesen segítenek, teljes bizalommal fordulhatunk feléjük. Ilyen például az őszi családi nap, a karácsonyi kavalkád, farsang, papírgyűjtések, Szent István heti rendezvények, év végi bemutatóestünk és a bálok, diszkók. Lelkes és önzetlen közreműködésük azt érezteti velünk, hogy szívesen és örömmel jönnek el segíteni, számukra is öröm együtt dolgozni közös céljainkért.

Már több éve hagyomány nálunk, hogy a felsős diákok év végén szóbeli és írásbeli szummatív számonkérés formájában adnak számot tudásukról. Ezek az alkalmak is sok lehetőséget biztosítanak a nevelés különféle problematikájának megoldására, gondolok itt például a különböző tanulási technikák helyes kiválasztására, a szóbeli vizsgák protokolljának megismertetésére, a vizsgadrukk leküzdésére. A diákok legtöbbje becsülettel és odafigyeléssel készül ezekre a megmérettetésekre.

Az egyik legfontosabb és legmeghatóbb iskolai rendezvényünk a ballagás és a tanévzáró ünnepély. Ilyenkor nagyon sok szülő, nagyszülő és rokon jön el iskolánkba, hogy láthassák kitüntetett diákjaink örömét, akik kiváló eredményeikért jutalomkönyvet és oklevelet vesznek át. Ilyenkor talál új gazdára a „Könyvmoly” vándorkupa, ajándékot kapnak a legszorgalmasabb diákok, akik a tanév minden napján megjelentek az iskolában. Az évzáró versek és dalok közben utoljára hallhatjuk nyolcadikos diákjaink búcsúzó szavait, amelyek mindenkor nagyon megható és ünnepélyes hangulatot árasztanak. A bizonyítványosztás után az osztályfőnökök különböző instrukciókkal, jó tanácsokkal látják el tanítványaikat a nyári időtöltést illetően. 

Mivel inkluzív, befogadó intézmény vagyunk, kiemelt feladatunk az általános iskolai integráció alsó és felső tagozatban egyaránt. Az otthonos diákjaink beilleszkedése az esetek túlnyomó többségében problémamentesen zajlik. Számtalan esetben „kapunk” más intézményekből is renitens gyerekeket. Az itteni családias és barátságos légkörben hamar magukra találnak, és hajlandók az együttműködésre.

A DÖK munkához tartozik az évente kétszer megszervezésre kerülő papírgyűjtés, illetve számos iskolai, és azon kívüli program lebonyolítása: DÖK nap, konferálások, kerékpártúrák. Ezek megrendezése általában más intézményben dolgozókkal való kapcsolattartást jelent. Ezek a feladatok már ismerős légkörben, visszatérő gyakorlati sorrendben, hagyományszerűen zajlanak. Idén újra megszervezésre kerülnek a színházlátogatások.

Külön öröm számunkra és hatalmas segítséget nyújt az idei évtől az új tornaszobánk kialakítása, ami az SZMK segítségével és támogatásával került kialakításra a régi könyvtárépületből.

A megnyert pályázatok révén további lehetőségekhez, programokhoz tudjuk juttatni az ide járókat: közlekedési nap, pályaorientációs nap, táboroztatás, egészséges életmód hét. Ezek az alkalmak többletismerethez juttatják őket.