Elsősök beiratkozása 2018-19 es tanévre

2018.04.12 csütörtök - 2018.04.13 péntek

Tisztelt Szülők!

Szíves tájékoztatásul közlöm a 2018/2019-es tanévre szóló elsős beiratkozás időpontjait:

2018. április 12. csütörtök 8,00-19,00 óra között
2018. április 13. péntek 8,00-19,00 óra között

Hekye:

Szent István Tagiskola
Szent István u. 82-84. sz.

Szükséges dokumentumok:
(amennyiben a gyermek 2012. augusztus 31-ig született)
1./ a tanköteles gyermek óvodai szakvéleménye
2./ BTM, SNI szakvélemény
3./ személyi azonosító, vagy az arról szóló igazolás
4./ születési anyakönyvi kivonat
5./ a gyermek TAJ kártyája
6./ a gyermek lakcímkártyája
7./ adatlap a diákigazolványhoz (Okmányirodán készül)

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon legyenek szívesek eleget tenni gyermekül általános iskolai beíratási kötelezettségüknek!
Sárbogárd, 2018. március 27.

Juhász Jánosné
tagintézm. vez.

Kategoria: